Εταιρικά Στοιχεία

Technologiepark 18

A-4320 Perg

CEO:

Βασίλειος Ρούσσης

Τηλ.: +43 7262 58800

mail: office(at)cadline-international.cc

Μητρώο Επιχειρήσεων: FN 310101 g

Α.Φ.Μ.: ATU 64228008

Τ.Κ.: A 4320 Perg

c4Dl1neIΕταιρικά Στοιχεία