Η βασική ιδέα

“Johann Wolfgang von Goethe”

Οποιαδήποτε έξυπνη ιδέα έχει ήδη ανακαλυφθεί. Αρκεί απλά να προσπαθήσουμε να τη ξανασκεφτούμε.

Πίσω από το QuickCalc βρίσκεται ένα απλό προφίλ απαιτήσεων: η δημιουργία ενός γρήγορου, ακριβή και αποδοτικού τρόπου για τη δημιουργία Δελτίων παραγγελίας τόσο για διαγωνισμούς ή προσφορές όσο και για απλές εκτιμήσεις κόστους. Επιπρόσθετα η διαδικασία της μετεπεξεργασίας θα πρέπει να είναι άνετη και εύκολη. Πρακτικότητα, ευκολία χρήσης και μεγιστοποίηση της ροής εργασιών, εκεί βρίσκεται η υψηλότερη αξία.

Το QuickCalc αναπτύχθηκε αρχικά από ανθρώπους του κλάδου για δική τους χρήση. Αυτό είναι εμφανές κατά τη λειτουργία, τόσο από την αυτονόητη χρήση των κουμπιών και τις διαισθητικές λειτουργίες αναζήτησης όσο και από την ευκολία αντίληψης της ροής του προγράμματος.
Το QuickCalc είναι ένα εργαλείο για τεχνικούς κατασκευών και αρχιτέκτονες- δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός στους υπολογιστές!

Στο Στοιχείο

Η ιδέα δεν είναι καινούργια, αλλά τώρα εφαρμόζεται σε επαγγελματικό επίπεδο:

Το QuickCalc εργάζεται με στοιχεία για τα οποία λίστες σχετιζόμενων αντικειμένων έχουν αποθηκευτεί ως συντελεστές. Οι μάζες καθορίζονται επομένως βάση του σχετικού στοιχείου και το QuickCalc υπολογίζει τις απαιτούμενες προδιαγραφές με τις κατάλληλες θέσεις. Σε περίπτωση αλλαγών στη ποσότητα για παράδειγμα των αντικειμένων, το σύστημα υπολογίζει αυτόματα τα επηρεαζόμενα στοιχεία χωρίς να είναι απαραίτητη η επέμβαση του χρήστη! Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα συνεργικές δράσεις οι οποίες οδηγούν σε σημαντική εξοικονόμηση χρόνου κατά τη δημιουργία Δελτίων παραγγελίας.

Το QuickCalc έρχεται εφοδιασμένο με μία βιβλιοθήκη από 700 προεγκατεστημένα και 6000 προϋπολογισμένα αντικείμενα. Με αυτά τα εφόδια, μπορείτε να ξεκινήσετε κάθε νέο project εύκολα, αφού κάθε στοιχείο μπορεί να μεταβληθεί και να προσαρμοστεί ανάλογα με τα δεδομένα σας.

  

“Το επίκεντρο στην ανάπτυξη του QuickCalc ήταν οι πρακτικές διαδικασίες εργασίας”

c4Dl1neIΗ βασική ιδέα