Εκτίμηση Κόστους βάση ÖN B1801

“Τυποποιημένη εκτίμηση κόστους σε έγκυρη βάση – το απόλυτο εργαλείο για αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς”

Εκτίμηση κόστους βάση προτύπου ÖN B1801-1 (oder DIN 276)

Σε κάθε γραμμή εργασίας μπορεί να οριστεί η κατάλληλη δομή κτιρίου βάση των επιπέδων δομής κτιρίου 1-3.

Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να κάνετε μια εκτίμηση κόστους της κατασκευής βάση των προτύπων ÖNorm B1801-1 ή DIN 276 χωρίς επιπρόσθετα έξοδα.

Η λειτουργία αυτή βασίζεται στα στοιχεία και στις θέσεις εργασίες των υπολογισμών και όχι στα βασικά νούμερα (για παράδειγμα στις τιμές ανα m2 η m3) όπως συνηθίζεται.

Με αυτόν τον τρόπο λαμβάνετε μία έγκυρη και επαληθεύσιμη παρουσίαση για τα κόστη των αντικειμένων.

  

“Για την ανάπτυξη του QuickCalc εστιάσαμε στην πρακτικότητα των διαδικασιών παραγωγής”

c4Dl1neIΕκτίμηση Κόστους βάση ÖN B1801