Το λογισμικό

Σε 3 βήματα

Μπορείτε να έχετε μια γρήγορη και ακριβή προσφορά ή προϋπολογισμό έργου.

1. Δημιουργήστε ένα νέο έργο

Καθορίστε στο έργο τα επιμέρους στοιχεία για τα οποία η προσφορά / προϋπολογισμός θα πραγματοποιηθεί ξεχωριστά (για παράδειγμα: κατοικία, κελάρι, γκαράζ, …). Αφού εισάγετε τις παραμέτρους του έργου, όπως το εμβαδον δαπέδου, κλειστούς χώρους, ύψος δωματιου, κλπ, (προαιρετικά) μπορείτε να ξεκινήσετε αμέσως τον υπολογισμό.

2. Υπολογίστε με στοιχεία

Για αποδοτική εργασία, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη καταμέτρηση στοιχείων στο QuickCalc. Αυτό αντιστοιχεί σε δομικά εξαρτήματα και αποτελείται από ατομικές θέσεις απόδοσης. Οι ποσότητες υπολογίζονται μόνο για στοιχεία και όχι για ενσωμάτωση αντικειμένων, γεγονός που οδηγεί σε μεγάλη εξοικονόμηση χρόνου. Στην εκάστοτε γραμμή εργασίας οι τιμές αποθηκεύονται ενώ αντίστοιχα μπορούν να καταγραφούν και οι ώρες εργασίας της τεχνικής ομάδας στο έργο. Κατόπιν αίτησης, το QuickCalc μπορεί να δημιουργήσει επίσης ωριαία ανάλυση για το έργο. Το QuickCalc έρχεται εξοπλισμένο με μία προκαθορισμένη βιβλιοθήκη από πάνω από 600 προεγκατεστημένα και 5000 προϋπολογισμένα αντικείμενα. Όλα τα δεδομένα μπορούν να αλλάξουν και να επεκταθούν. Μέσω διαισθητικών μηχανισμών αναζήτησης και της εξαιρετικά ευέλικτης επιφάνειας σχεδιασμού, τα απαιτούμενα στοιχεία μπορούν να προσεγγιστούν γρήγορα.

3. Προσφορά και Δελτίο Παραγγελίας

Το QuickCalc δημιουργεί δελτία προσφοράς και κατάλογο τιμών από τα αντικείμενα που είναι αποθηκευμένα στα στοιχεία. Στη περίπτωση που αλλάξει μια ποσότητα σε ένα στοιχείο, τότε αυτόματα υπολογίζονται τα εκάστοτε αντικείμενα που επηρεάζονται. Καταργείται ο χειροκίνητος επανυπολογισμός! Κατόπιν αίτησης η προσφορά μπορεί ακόμη και να περιοριστεί ΠΡΙΝ την έκδοση του δελτίου.

  

“Για την ανάπτυξη του QuickCalc εστιάσαμε στην πρακτικότητα των διαδικασιών παραγωγής”

c4Dl1neIΤο λογισμικό