Έγγραφο προσφοράς

Το QuickCalc προσφέρει ένα διπλό σύστημα που περιλαμβάνει Δελτίο παραγγελίας σύμφωνα με το υπηρεσιακό βιβλίο και σύμφωνα με τα στάδια κατασκευής για πελάτης του ιδιωτικού τομέα – ΧΩΡΊΣ επιπρόσθετο κόστος.

Σχετικά με τα στοιχεία για το δελτίο παραγγελίας

Το QuickCalc παράγει το Δελτίο παραγγελίας από τα υπολογισμένα στοιχεία. Τα αποθηκευμένα στα στοιχεία αντικείμενα καθορίζονται και εξάγονται σε δομή υπηρεσιακού βιβλίου ή προσαρμοσμένη στον εκάστοτε πελάτη.

Πριν την έκδοση, μπορείτε να επεξεργαστείτε τις προδιαγραφές των υπηρεσιών σε σχέση με το έργο. Επεξεργαστείτε τιμές, πρόσθετες χρεώσεις ή δημιουργήστε μια ABC ανάλυση για να ταξινομήσετε τα αντικείμενα βάση αξίας! Αλλαγές σε πραγματικό χρόνο και χωρίς ενδιάμεσους υπολογισμούς!

  

“Για την ανάπτυξη του QuickCalc εστιάσαμε στην πρακτικότητα των διαδικασιών παραγωγής”

c4Dl1neIΈγγραφο προσφοράς