Εκδόσεις – Changelog

2.5.1518.275

19.03.2018

ΠΡΟΣΟΧΗ

Με την παρούσα έκδοση πραγματοποιείται ενημέρωση της βάσης δεδομένων, μη συμβατή με παλαιότερες εκδόσεις. Αν χρησιμοποιείτε τη βάση δεδομένων σε αρχείο θα δημιουργηθεί αυτόματα ένα αρχικό αντίγραφο ασφαλείας. Αν πρόκειται να διαχειρίζεστε τα δεδομένα σε SQL Server, σε αυτή την περίπτωση είστε υπεύθυνοι για τη φύλαξη των αρχείων σας.

Η παρούσα έκδοση είναι εκτελέσιμη για 64-bit λειτουργικά συστήματα όπως Windows 7

Έγγραφα – Καινοτομίες

Επίλυση Προβλημάτων:

 • Κατά την εισαγωγή εικόνων, οι εικόνες επιλέγονται αυτόματα
 • Περιπτώσεις όπου στοιχεία ή θέσεις δεν εστιάζονταν, έχουν επιδιορθωθεί.
 • Οι ρυθμίσεις αναφορών πλέον φορτώνονται στο υπόβαθρο, αυξάνοντας έτσι την ταχύτητα εκκίνησης του προγράμματος.
 • Η επιλογή και ανάθεση ταξινομήσεων έχει επιδιορθωθεί.
 • Προσοχή κατά τη διαγραφή στάδιων κατασκευής, αν χρησιμοποιούνται σε περιορισμούς
 • Προσοχή κατά τη διαγραφή γονικών ομάδων όταν χρησιμοποιούνται σε σημειώσεις.
 • Αντιγραφή / Επικόλληση περιγραφής κατασκευής: Δυνατότητα μαζικής επιλογής
 • Διάφορες βελτιώσεις στα βοηθητικά κείμενα εργαλείων και στις ετικέτες
 • Φιλτράροντας ανά αριθμό αντικειμένου, μόνο ακριβές αντιστοιχίσεις παρουσιάζονται στα αποτελέσματα.
 • Καλύτερη διάκριση μεταξύ του προεπιλεγμένου πλήκτρου και περισσότερων.
 • Παράθυρο σημειώσεων και διαχείρισης έργου: η ταξινόμηση ομάδων αποθηκεύεται.
 • Διαχείριση έργου: Το ύψος γραμμής προσαρμόζεται στο κείμενο
 • Κατά την έξοδο από το πρόγραμμα, ζητείται επιβεβαίωση εξόδου.
 • Το παράθυρο προδιαγραφών πλέον συγκρατεί σωστά τα μεγέθη
 • Εικόνες / Έγγραφα του έργου πλέον απεικονίζονται με τη σειρά εισαγωγής τους.
 • Οι κατηγορίες ανάθεσης στοιχείου ταξινομούνται πλέον αλαφαβητικά.
 • Οι εκθέσεις πλέον ανοίγουν σε σελίδα προβολής εκτύπωσης.
 • Επιλογή Ναι/Οχι στην έκθεση πλεόν και στα Γερμανικά
 • Κατά την ομαδοποίηση σε πίνακες, δυνατότητα ανοίγματός τους πατώντας στο κείμενο.
 • Το σύνολο των γραμμών στον προϋπολογισμό έργου μπορούν να εμφανιστούν μόνο αν επιλεχθεί το “Συνολικό κόστος”

Νέα Χαρακτηριστικά:

 • 64bit έκδοση, επομένως περισσότερη μνήμη για χρήση και δυνατότητα δημιουργία μακροσκελών αναφορών – Προσοχή. Η έκδοση είναι διαθέσιμη μόνο για
 • 64bit λειτουργικα΄συστήματα, δεν υποστηρίζεται σε λειτουργικά συστήματα 32bit!
 • Αναδυόμενα παράθυρα (δεξί κλικ στο ποντίκι) σε όλους τους σχετικούς πίνακες
 • Γενική επιτάχυνση σε πολλές λειτουργίες
 • Υπολογισμός Τιμής: δυνατότητα πολλαπλασιασμού και πρόσθεσης (όχι μόνο ποσοστού %)
 • Η ταξινόμηση και το στάδιο κατασκευής είναι η έξοδος κατά την εξαγωγή σε excel
 • Ορατοί πλέον οι δείκτες στο έργο και στις προδιαγραφές
 • Νέα λειτουργία “πολλαπλασιαστή” για τον υπολογισμό της ποσότητας στοιχείου έργου.
 • Νέα λειτουργία “Αντικατάσταση μεταβλητής με αξία” για τον υπολογισμό της ποσότητας στοιχείου έργου.
 • Βασικά χαρακτηριστικά για αντικείμενα δε συσχετίζονται πλέον με τον αριθμό αντικειμένου
 • Δυνατότητα επεξεργασίας της σειράς των ανατεθέντων εικόνων.
 • Οι εικόνες μπορούν πλέον να ανατεθούν σε σημειώσεις καθώς και στην τελική έκθεση
 • Με τη πολλαπλή επιλογή των θέσεων των αντικειμένων στο κύριο έργο, επιλέγονται όλα τα σχετιζόμενα κύρια αντικείμενα
 • Επιλογή για διαγραφή εικόνων και εγγράφων στο έργο που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί.
 • Με την αντιγραφή στοιχείου, μπορείτε να επιλέξετε αν θα αντιγράψετε και τις σχετιζόμενες εικόνες.
 • Αν επιλέξετε πολλαπλά στοιχεία έργου, προσδιορίζεται πλέον και η συνολική ποσότητα
 • Αντιγράψτε στο πρόχειρο τις αξίες που βρίσκονται στις πληροφορίες (info boxes)
 • Επεκτεινόμενη προβολή του πλήθους των εικόνων που έχουν κατατεθεί στα στοιχεία
 • Ποσοστό της θέσης εργασίας αναλογικά με το σύνολο, ως αξία και ως ραβδόγραμμα στο προϋπολογισμό έργου
 • Δημιουργία αντίγραφου έργου: Οι μεταβλητές μπορούν να οριστούν στο 0
 • Αναζήτηση στις ταξινομήσεις.
 • Η αναζήτηση στοιχείου μπορεί να πραγματοποιηθεί και στο περιγραφή του πεδίου (long text)
 • Η πιο πρόσφατα ομάδα στοιχείων απεικονίζεται στο παράθυρο υπολογισμού ποσοτήτων
 • Το μέγεθος της γραμματοσειράς στους πίνακες μπορεί να ρυθμιστεί
 • Τα αναδυόμενα μενού (Context menus) και πλήκτρα εμφανίζουν την πιο πρόσφατη ενεργή ταξινόμηση.
 • Η λειτουργία φιλτραρίσματος είναι πλέον διαθέσιμη στο έργο μέσω αναδυόμενου μενού (context menu) στις θέσεις των στοιχείων.
 • Με διπλό κλικ στις μεταβλητές, πλέον εμφανίζεται η καταχώρηση αξίας (Εξαιρείται το παράθυρο διαλόγου των ποσοτήτων => εισάγετε τη μεταβλητή στον υπολογισμό.)

2.1.1274.1191

24.01.2017

Επίλυση Προβλημάτων:

 • Η αλλαγή ποσοστού έχει διορθωθεί για τιμές θέσεων εργασίας
 • Απενεργοποίηση της άδειας (licence) κατά την έξοδο από το πρόγραμμα (αν επιλεχθεί)

2.1.1271.1184

12.01.2017

Επίλυση Προβλημάτων:

 • Επιδιόρθωση εισαγωγής / εξαγωγής λίστας ελέγχου (checklist)
 • Αποθήκευση της ρύθμισης ενεργών περιορισμών στο κύριο πρόγραμμα.
 • Επιδιόρθωση μηνύματος σφάλματος σε πιθανό σφάλμα στις ρυθμίσεις υδατοσημου.

2.1.1267.1165

14.12.2016

Επίλυση Προβλημάτων:

 • Επιδιόρθωση μηνύματος σφάλματος κατά τη δημιουργία νέου έργου.
 • Βελτιώθηκε η ενημέρωση της προβολής κατασκευαστών
 • Επιδιόρθωση της ανάθεσης περιγραφών κτιρίου σε στοιχεία κατά την εισαγωγή έργων από PowerCalc ©

Νέα χαρακτηριστικά:

 • Προσθήκη εικόνων από το πρόχειρο

2.1.1259.1114

12.10.2016

Επίλυση Προβλημάτων:

 • Επιδιορθώσεις σε αναφορές.
 • Υπολογισμός LV: Επιδιόρθωση στη προβολή τιμών
 • Ξανά η δυνατότητα πίεσης μεμονωμένων στοιχείων / θέσεων.
 • Καλύτερη διάκριση μεταξύ κόστους και τιμών
 • Κατά τη διαγραφή εικόνων εν χρήση, εμφανίζεται παράθυρο διαλόγου με τις περιοχές όπου χρησιμοποιούνται.
 • Επιτάχυνση της λειτουργίας εισαγωγής από Excel
 • Ο δείκτης στο ποντίκι απεικονίζεται ως χέρι με επιλέξιμα στοιχεία στο γραμμή κατάστασης
 • Επιδιόρθωση δημιουργίας αντιγράφου από προδιαγραφές κτιρίου
 • Ενημέρωση προβολής Τιμών / Κόστους

Νέα χαρακτηριστικά:

 • Πολλαπλές παροχές / τιμές ανά αντικείμενο
 • Νέα ομάδα αγαθών
 • Σημαία για στοιχεία βάσης
 • Εισαγωγή θέσεις από Excel: επιλέξιμες όλες οι τιμές
 • Δυνατότητα προβολή / απόκρυψη, αλλαγής μεγέθους και μετακίνησης των στηλών σε πίνακες
 • Βοηθητικά κείμενα εργαλείων για πλήκτρα και επιλογές
 • Λειτουργία αναζήτησης σε σημειώσεις.
 • Τα σύνολα έργου απεικονίζονται σε διάφορους καταλόγους-λίστες

2.0.1133.995

17.07.2016

Επίλυση Προβλημάτων:

 • Η εκτύπωση παραμέτρων δεν αποθηκεύεται
 • Αποθήκευση μηνύματος κατά την αποθήκευση πρότυπων
 • Η λίστα των μονάδων ενημερώνεται μετά τη διαγραφή μονάδας

Νέα χαρακτηριστικά:

 • Επισημαίνονται οι σχετιζόμενες εικόνες
 • Μήνυμα κατά την εισαγωγή αντικειμένων χωρίς τιμή στο έργο.

  

“Για την ανάπτυξη του QuickCalc εστιάσαμε στην πρακτικότητα των διαδικασιών παραγωγής”

c4Dl1neIΕκδόσεις