Έρευνα Ποσοτήτων

“Σαφής και Κατανοητή”

Έξυπνη μαζική αξιολόγηση

Είτε ως εργαλείο καθαρά για το προσδιορισμό μάζας είτε για τον προϋπολογισμό έργου, το QuickCalc, με τη λογική και τις έξυπνες λειτουργίες του, συντομεύει σημαντικά τη διαδικασία υπολογισμού των ποσοτήτων! Με αυτόν τον τρόπο, το κόστος απόκτησης του QuickCalc αποσβένεται σε σύντομο χρόνο.

Συμπεριλάβετε στους υπολογισμούς ποσοτήτων μεταβλητές που σχετίζονται με το έργο, όπως ύψη δωματίων – μία μεταγενέστερη αλλαγή σε νέα προδιαγραφή υπηρεσιών για τα αντικείμενα που σας ενδιαφέρουν.
Κρατήστε σημειώσεις σε προσεγγιστικούς υπολογισμούς ώστε να μπορείτε να παρακολουθήσετε το έργο οποιαδήποτε στιγμή.
Εξάγετε τα αποτελέσματα μαζικά ή ανά αντικείμενο.

  

“Για την ανάπτυξη του QuickCalc εστιάσαμε στην πρακτικότητα των διαδικασιών παραγωγής”

c4Dl1neIΈρευνα Ποσοτήτων